"Bruggetje"

Dit schilderij heb ik voor mijn schoonmoeder "clazien" gemaakt

maker: luc rijnen, september 2000

HOME