Drie vrouwen in een huis.....

Er liepen eens drie vrouwen langs een groot huis, opeens zij de middelste vrouw die er erg mager uit zag, ik heb honger en we hebben geen geld, laten we aankloppen en zien of ze ons wat te eten hebben. Zij klopte aan de deur en daar verscheen een klein meisje. Het kleine meisje vroeg, wat kan ik voor u doen? De dames vonden het vreemd dat bij zo'n groot huis een klein meisje de deur opendeed. Maar daar was een simpele verklaring voor. Want het was een weeshuis voor rijke kinderen. Dit weeshuis was in de jaren 80 gesticht door Mvr. Ventola, een beroemde danseres uit midden Amerika. Nu haar kinderen opgegroeid waren, was zij geinterreseerd in kinderen te helpen. Het weeshuis had ook een dansschool. Zij leerde de kinderen Ballroom Dansen om ze zelfvertrouwen te geven en tegelijkertijd voelde zij zich niet meer zo alleen.

Zij kreeg ook veel plezier van de nieuwste technische ontwikkelingen, toen zij aan het begin van het digitale tijdperk een cursus Computer geletterdheid nam, kocht zij gelijk een MacIntosh en begon een tweede beroep als vertaalster. Zij kon toen via het internet met de hele wereld communiceren. Nu vindt men dat heel gewoon. Men gaat veertien dagen naar de maan, of verplaatst zich via de Beamer naar familie of kennissen waar ook ter wereld. Omdat zij vertaalster was maakte zij kennis met vele beroemde mensen.

Eens werd ze gevraagd om een belangrijke document te vertalen dat gevonden was in een heel oud kasteel in Holland. Het document was van uit het jaar 1749 en sprak over het geheim van een hollands produkt. Want sinds die tijd bestaat al de bekende rookworst. In dat document staat het recept van deze lekkernij. Maar ook staan er recepten van andere gerechten in, zoals,speculaas, gerookte paling, en oude leidse kaas. Die lekkernijen kon zij in Amerika niet kopen en zo heeft zij een overeenkomst afgesloten met een Hollandse firma die regelmatig handel deed met het weeshuis, zodat die kinderen zelf konden uitvinden hoe lekker het eten in Holland is.

Ms. Ventola heeft nooit een reis naar Holland kunnen maken want haar zorg voor deze weeskinderen wil zij niet overlaten aan een ander. Men heeft haar al diverse malen aangeboden om een paar weken naar holland te gaan. Maar terug naar het begin van het verhaal, voor de drie vrouwen die aan de deur klopte was het alsof zij daar naartoe gestuurd waren. Want......een vrouw kon lekker koken, de tweede was vroeger een verpleegster geweest en de derde vrouw kon heel goed met kinderen omgaan. Nadat Ms Ventola hun binnen liet en eten voor ze had verzorgd bleven de dames daar voor een paar weken en werden goede vrienden met Ms Ventola. Nadat zij hun achtergrond had nagekeken, vertrouwde zij hun genoeg om voor een paar weken naar Holland te gaan. Toen zij daar aan kwam verbaasde zij zich helemaal niet, het was precies zo als zij via emails had vernomen. Alleen de persoon die haar afhaalde zag er veel jonger uit dan zij gedacht had. De digitale foto's had haar niet voorbereid voor wat zij zag. Mischien was het om dat hij zijn baard afgeschoren had, zij wist het niet. Maar het was een plezier voor haar om zo een knappe man en zijn vrouw en dochters te ontmoeten. Zij had al jaren met hem geschreven per e-mail en kon niet geloven dat zij hem eindelijk ontmoet had.
Het enigste dat haar tegenviel was..........


Lees deel 2 van deze spannende belevenissen.


terug naar home: auteurs Ventola en Rijnen