Rijnen stamboom
Aangetrouwde families

Okkerse Kwartier.

Cornelis Okkerse
(geboren 13 oktober 1832 te Aarlanderveen R.K. overleden 13 januari 1881)

gehuwd met
Grada, Gerritjan Dubbelden
(geboren 6 april 1839 te Ter Aar, R.K. overleidingsdatum onbekend)

Cornelis Okkerse trouwde op 4 oktober 1864 met Grada, Gerritjan Dubbelden .
In dezelfde maand verhuizen ze naar Amsterdam, waar Cornelis Okkerse
op 24 oktober 1864 zich als melk-slijter vestigde op de stroomarkt te Amsterdam.
Op dit adres wordt in 1866 geboren de dochter
Cornelia Okkerse

De familie verhuist in april 1867 naar de Smaksteeg nr. 2
Op dit adres wordt op 1 oktober 1868 geboren de dochter
Catharina Theodora Okkerse
Geboren 1 0ktober 1868 te amsterdam (r.k.) overleden 12 februari. 1931

In een periode van twaalf jaar worden er nog 6 kinderen geboren.
4 jongens , waarvan Nicolaas het oudste wordt (5 jaar)
De andere 3 jongens - allen Theodorus genaamd- worden resp. 1,2 en 3 jaar.

In 1875 wordt de dochter
Maria C. Okkerse
geboren

Als laatste kind wordt op 6 mei 1880
Geertruida M.
geboren. (vermoedelijk overleden 18 juli 1881)

Cornelis Okkerse overlijdt op 12 februari 1881.
(negen maanden na de geboorte van zijn laatste kind Geertruida M.

Moeder Grada, Gerritjan Dubbelden (1839) blijft achter met haar 4 dochters
dochter Cornelia Okkerse geboren 1866
dochter Catharina Theodora Okkerse, geboren 1 oktober 1868
dochter Maria Okkerse, geboren 1875 (overlijdingsdatum onbekend)
en De dochter Geertruida M. Okkerse, geboren.6 mei 1880 (vermoedelijk overleden 18 juli 1881)

 

Moeder Grada -, (Gerritjan geboren Dubbelden) - zal nu uitgekeken hebben naar
een eventuele hulp om de melk-slijterij voort te zetten.
Dirk Bakker ( geboren 31 maart 1854 te Heemskerk) een neef van de overleden
Cornelis Okkerse en landarbeider komt naar amsterdam om Moeder Grada te assisteren.

In de loop van 1881 moet hij naar de Smaksteeg zijn gekomen alwaar
hij definitief -na getrouwd te zijn op 19 januari 1882 met Grada - zijn intrek neemt.
Grada (de weduwe van Corenlis Okkerse) is dan 42 jaar en Dirk bakker 27 jaar.

Dan wonen er 5 personen in de Smaksteeg, Moeder Grada, Stiefvader Dirk Bakker
en de 3 dochters Cornelia (1866), Catherina (1868) en Maria C..(1875)

 

Drie jaar later in 1885 verlaat de oudste dochter Cornelia op 19 jarige leeftijd het huis
en wordt dienstbode op de nieuwendijk nr. 10 en daarna in de leidsestraat nr. 9.
In maart 1889 keert zij weer terug naar het ouderlijk huis in de Smaksteeg,
alwaar inmiddels in februari 1889 Dirk's zuster, Maria (geboren 9 januari 1851)
is ingetrokken. Cornelia blijft tot haar huwelijk (16 april 1891) met
Lourent Petrus Bakker (winkelier) in het ouderlijk huis wonen.

Na haar huwelijk trekt zij in bij haar echtgenoot in de Reestraat 18 te Amsterdam

 

Catherina Theodora Okkerse trouwt in hetzelfde jaar (1891) op 22 oktober met
August Johannes Rijnen, een goede kennis van Lourent Petrus Bakker .
Als getuige treden op Dirk Bakker (melk-slijter), Petrus Bakker (winkelier)
Thomas Maas (schoenmaker) en Stephanus Toledo (werkman)

Catherina gaat met haar man August wonen in de Nieuwe Leliestraat 42 te amsterdam
(het pand is gesloopt en vervangen door nieuwbouw)
In mei 1892 verlaat ook Maria Bakker (zus van dirk Bakker) het huis,
zodat moeder Grada Gerritjan Okkerse-Dubbelden achterblijft met
haar tweede man Dirk Bakker en dochter Maria (inmiddels 17 jaar oud)
Later trouwt Maria met Gerardus M. Anink (geboren in 1875)

Rond circa 1892 (juiste datum is niet bekend) verhuizen August Rijnen en Catherina
naar de Bloemgracht, zij krijgen 11 kinderen.

30 juli 1892, zoon, Jan Baptist Rijnen, overleden 14 september 1970

21 december 1894, zoon, Cornelis Rijnen, overleden........

1896, dochter Maria, op jonge leeftijd overleden

10 september 1898, dochter Cornelia Rijnen, overleden..........

3 juli 1900. zoon Aloisius Rijnen, overleden 30-november-1984

7 februari 1902, dochter Gerarda Rijnen , overleden..........

26 januari 1904, dochter Theodora Rijnen, overleden 21 januari 1942

2 december 1905, dochter Wilhelmina Rijnen, overleden.......

1907, dochter Maria Catharina Rijnen, overleden..........

6 januari 1910, dochter Augusta Rijnen, overleden.............

15 oktober 1912, zoon Gerardus Rijnen, overleden.............

 

Tekst en research Lex Rijnen, Uitgewerkt door Wim Rijnen, Realisatie internet Luc rijnen

 

 terug naar home pagina , Aangetrouwde families, Familie overzichten

Ook dit is een produkt van Rijnen Reclame Centrum, Ontwerp, Realisatie, Onderhoud van uw internetsites