Rijnen stamboom voorvaders
 

fotogalere rijnen.voorvaders.vanaf.1400.fotogalerij.html

Uit de archieven blijkt dat de naam Rijnen op diverse manieren wordt geschreven
zoals "Reijner", "Reijnen", "van Rijnen", "van Reinen" en "van Rijne"
(het was in die tijd de gewoonte dat een zoon als tweede naam de naam van zijn vader kreeg)

voetnoot

Als eerste is gevonden

Reijner van Broeckhoven
leefde rond 1400
.

(aan de Stockhasselt) gehuwd met Katelijn.
Zij kregen 5 kinderen,.

Hun zoon
Reijner Reijner van Broeckhoven

gehuwd met Engelbertken Jan van de Amelvoert. kregen 7 kinderen

hun zoon
Reijner Reijner Reijner van Broeckhoven
gehuwd met Margriet Thomas Niclaes Sterts. kregen 6 kinderen.

hun zoon
Jan Reijner Reijner sr. van Broeckhoven
(ook Jan Reijnen (met een N aan het einde van zijn naam) Crillaerts genoemd)
gehuwd met Mechteld Gerit Gerit Crillaerts. kregen 6 kinderen.

Uit zijn tweede huwlijk met Engelbertken Aert van den Brekel
kwamen 5 kinderen

hun zoon
Reijner Jan Reijner van Broeckhoven
(ook: Reijner Jan Roeden, zoon van Jan Reijnen)
gehuwd met Juet Andriet Jan van Boerden, kregen 7 kinderen

hun zoon
Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven
gehuwd met Juet Wouter Willem Verschueren.
Na het baren van 7 kinderen hertrouwt Juet
met Adriaen Melis. Dit gezin leefde rond 1500.

hun zoon uit het eerste huwlijk
Denis Jan Reijner Reijnen
(stel dat men op 25/30 jarige leetijd trouwde dan moet hij rond 1520 geboren zijn)
Was 2x getrouwd. Reijner Denijs is een zoon uit zijn eerste huwelijk
met Adriana Goosen Gijsbert van Boerden

hun oudste zoon
Reijner Denijs Jan Reijnen

(stel dat men op 25/30 jarige leetijd trouwde dan moet hij rond 1550 geboren zijn)
gehuwd met Goijaertken Adriaen Gerit Beijkens
(ook wel: Grootens).
zij kregen 6 kinderen.

hun oudste zoon
Denijs Reijner Denijs Reijnen
(stel dat men op 25/30 jarige leetijd trouwde dan moet hij rond 1580 geboren zijn)
trouwde op 7-1-1607 in Tilburg met Vijverken Cornelis Bastiaens.
Ze kregen 6 kinderen.

hun zoon
Cornelis Denijs Reijner Reijnen
(Tilburg 7-8-1620)
op 19-1-1644 in Tilburg getrouwd met
Ida Willem Adriaen Willem van de Kerckhoff.
(uit dit huwelijk 5 kinderen)

hun zoon
Denis Cornelis Denis Reijnen
(geboren Tilburg 21-10-1650)
op 1-4-1674 in Tilburg gehuwd met Jenneken Antonis Cornelis Hixpoirs
(omstreeks 1652 in Enschot geboren).
Uit dit huwelijk 2 zoons.
Jenneken hertrouwt in 1680 met Jan Ariens en in 1690 met Jan de Roij).

hun zoon,
Dionisius Denis Cornelis Reijnen
( Tilburg 30-11-1676)
was gehuwd met Elizabeth Jan Geerts
(
Uit dit huwelijk 2 zoons.)

in 1710 (*Tilburg, wijk Hasselt,19-8-1710) wordt uit het huwelijk van
Dionius Denis Rijnen (1680) en Elizabeth Geerts een zoon geboren,

Norbertus
Denijs Reijnen
in Tilburg gehuwd op 11-5-1732 met Mechelina Marten van den Bosch (*Tilburg 25-10-1705)

.

uit dit huwelijk wordt 10-10-1742 een zoon geboren
Gerard Norbert Reijnen
( begraven Tilburg 29-6-1799 )
trouwt in 1772 met Maria Cornelis Jan Baptist Cornelis de Beer(* omstreeks 1742)
(begraven 9-5-1796 in Tilburg, wijk Stokhasselt)

Uit het huwelijk van Geraard Norbert Reijnen en Maria de Beer
wordt in Tilburg 3-8-1780 een zoon geboren
Jan Baptist Gerard Reijnen
gehuwd met Jacoba van Gestel (*omstreeks 1781)

Jan Baptist Reijnen (1780) had 7 kinderen (5 dochters en 2 zonen)
Het beroep dat hij uitoefende was wever.

De oudste uit dit gezin was een dochter
Maria Catherina R(e)ijnen (1804)
zij krijgt een kind
Jan Baptist R(e)ijnen
op zondag 3 juni 1832 om 23.00 uur werd geboren,
was haar beroep lakenpluister.

Zijn moeder Maria Catherina Rijnen was niet gehuwd.
Over wie de vader is, kunnen wij slechts fantaseren en speculeren.
Het was rond 1830 in het zuiden van nederland erg onrustig,
door de strijd rond de afscheiding van België.

De toenmalige Koning en legeraanvoerder, Willem I, had zijn hoofdkwartier in Tilburg.
Het verhaal gaat rond in Tilburg dat deze weduwenaar, tijdens zijn verbitterde strijd
tegen de Belgen, menigmaal in een vreemd bed dook.
Hoe het ook zij, of Willem I of een verdwaalde militair of wie dan ook
kan de onbekende vader van Jan Baptiste Rijnen zijn.

Uit de archieven blijkt dat Jan Baptist Rijnen (1832) enigste kind is gebleven
en onderdak had gevonden in het huis van zijn grootvader Jan Baptist Rijnen (1780).

Voor zijn geboorte was zijn grootmoeder "van Gestel" reeds overleden.
Later stierf ook zijn grootvader en bleef hij met zijn moeder en
zijn nog niet getrouwde ooms en tantes in grootvadershuis wonen.

Jan Baptist Rijnen (1832) trouwde met Wilhelmina van Nunen.
Zijn beroep was schoenmaker te Tilburg.

Zij kregen 4 kinderen:
Maria Helana Rijnen (1864)
zij bleef ongehuwd
Augustinus Johannes Rijnen (1866)
gehuwd met
Catharina Theodora Okkerse.
Aloysia Maria Adriana (1867)
Bekend onder naam tante Wies.
Francicus Johannes Rijnen (1869)

Augustinus Johannes Rijnen (1866) , ook schoenmaker,
en Maria Helana Rijnen
(1864) , naaister,
kwamen op 1 juni 1886 naar Amsterdam.
Beide waren ongehuwd en afkomstig uit Tilburg.
Zij gingen wonen in de Vinkenstraat nr 121.

Twee jaar later, op 27 februari 1888, komen ook hun ouders, broer Frans en
zuster Aloysia naar de Vinkenstraat 121, waar ze kennelijk bij hun intrekken.

In de maand maart 1890 verlaat Augustinus Johannes Rijnen (1866)
het huis en verhuist naar de Reestraat 18.
Een jaar later verhuist ook de rest van de familie
en gaan op 16 frebuari 1891 wonen op de Lijnbaansteeg 12.

August is , volgens het bevolkingsregister, in de Reestraat 18 niet de hoofdbewoner.
Waarschijnlijk is hij een goede kennis van Lourent Petrus Bakker, de hoofdbewoner.
Wanneer Lourent Bakker op 16 april 1891 trouwt met Cornelia Okkerse
tekent August , als getuige van dit huwelijk, met de deftige naam "Reijnen"

Later zal aan de gevel van zijn schoenmakerij aan de bloemgracht te amsterdam
ook op een gevelbord de naam "Reijnen" met een "E" staan.
(niemand van de latere generatie kan dit verklaren,
wij moeten dit maar beschouwen van een grapje van August)

Mogelijk heeft August via deze relatie zijn aanstaande vrouw Catharina gevonden.
Catharina is immers de zuster van Cornelia Okkerse.
Op 22 oktober 1891 trouwt August met Catharina.
Als getuige treden op Petrus Bakker (winkelier), Dirk Bakker (winkelier),
Thomas Maas (schoenmaker) en Stephanus Toledo (werkman)

August verlaat in oktober 1891 het huis aan de Reestraat
en gaat met zij vrouw Catharina wonen in de Nieuwe Leliestraat 42
(dit pand is gesloopt en vervangen door nieuwbouw)

In 1892 gaat August met Catharina wonen aan de bloemgracht
zij krijgen daar 11 kinderen.

Jan Baptist Rijnen (30 juli 1892)
gehuwd met Lucia Strikkers

Cornelis Rijnen (21 december 1894)
gehuwd met Madeleine

Maria Rijnen (1896)
Op jonge leeftijd overleden

Cornelia Rijnen (10 september 1898)
gehuwd met Alex Röpke

Aloisius Rijnen (3 juli 1900)
gehuwd met
Miep Buijen

Gerarda Rijnen (7 februari 1902)
gehuwd met Antonius van den Wollenberg

Theodora Rijnen (26 januari 1904)
gehuwd met Johannes Fontijn

Wilhelmina Rijnen (2 december 1905)
gehuwd met Albertus Brandts

Maria Catharina Rijnen (1907)
gehuwd met Theo Heijke

Augusta Rijnen (6 januari 1910)
kloosterlinge

Gerardus Rijnen (15 oktober 1912)
gehuwd met Christina Wilhelmina maria Boere

In 1920 verhuist August Johannes Rijnen (1866) met zijn familie naar de spuistraat 21
Dit huis behoorde toe aan de Dominicaanse Parochie en fungeerde gedeeltelijk als Parochiehuis.
Een ruimte werd gebruikt als naai-atelier voor de missie.
Maria Rijnen (1864) een zuster van August kwam als naaister naar dit adres.
August was in die tijd aktief met de oprichting van
de schoenmakerspatroonsvereniging St. Christoffel.

Rond 1925 werd een woning betrokken in de Chassestraat 79 (twee hoog)
hier overlijdt in 1931, op 63 jarige leeftijd moeder Catharina Theodora Okkerse (1868).
Er wonen dan nog........kinderen thuis.

Waarschijnlijk in 1938 komt August (1866) te wonen in het bejaardehuis aan de Kalfjeslaan,
Waar hij in 1941 zijn 75e verjaardag viert.
De feestelijkheden in familieverband vinden plaats bij zijn zoon Jan Baptist (1892)
aan de Admiraal de Ruyterweg 59

In 1942/43 komt hij terecht in Bretano aan de keizersgracht.
Gedurende de hongerwinter werd hij van extra warm eten voorzien
vanuit de Admiraal de Ruyterweg 59.
Dit eten werd hem gebracht door zijn kleinzoon Wim Rijnen (1930),
die in de wachtkamer moest wachten tot opa zijn eten op had gegeten.
in 1953 overlijdt August op 87 jarige leeftijd

 

Voetnoot

Deze gegevens zijn o.a. beschikbaar gesteld door Lex rijnen, Nico Rijnen en Ruud Rijnen

Mijn familie heeft de naam Reijnen tot 1930 gehanteerd. In de jaren 30 heeft
een ambtenaar zich verschreven/of bewust een spellingvereenvoudiging toegepast..
Merkwaardig is dat rond die tijd alle Tilburgse Reijnens consequent Rijnen werden.
Voor die periode werden beide schrijfwijzen wisselend gebruikt.
Zelfs binnen een gezin waren verschillen. Ik heb sinds gisteren (1999)
contact met een Reijnen-tak uit Californie (in 1964 geemigreerd).
Zij hebben om praktische, angelsaksische redenen bij die gelegenheid Reijnen
veranderd in Reynen.

 vr.gr. Marian Rijnen

meer info

home

http://www.geocities.com/Wellesley/Atrium/4860/idxr.htm#rijnen 20

http://gemeentearchief.tilburg.nl/gen.htm

  Vanaf 1999 bewerkt door

Luc Rijnen

 

luc.volendam