( Datum en tijd foto )
  • Even wachten .......
  • Processing begint als je de blauwe line ziet.......
  • Als de blauwe line klaar is kan je de foto zien, klik dan op FOTO.
De foto wordt nu digitaal verwerkt.
Wacht tot de blauwe lijn vol is en klik daarna op de button "foto klaar"

Color Color
tijd foto :
14:48:52
Datum :

(

</