Alle foto's in de toverdoos zijn genummerd van 10 t/m 99.

Kies een getal van 2 cijfers, tel deze 2 cijfers bij elkaar op,

Bijvoorbeeld:
kies het getal 36, tel de 3 en de 6 bijelkaar op,
de uitkomst (3+6) is 9,
deze 9 trek je af van de 36 (het door u gekozen getal),
en er blijft het getal 27 over

Onthoudt dit nummer (of schrijf het op) en klik nu op onderstaande button

Design Rijnen Entertainment